U komt een term tegen waar u niet mee bekend bent? Wij van Warmland proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken. Heeft u alsnog vragen voor ons team van specialisten? Neemt u dan contact met ons op.

CV-Ketel Begrippenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 46 zoek in deze lijst
A

Aanvoertemperatuur
De aanvoertemperatuur is de watertemperatuur die de warmtebron (cv-ketel/warmtepomp) produceert, afgeeft een het afgiftesysteem. De aanvoertemperatuur kun je meestal instellen op de warmtebron. Hoe lager de aanvoertemperatuur hoe zuiniger je stookt.

Aftappen installatie
Het aftappen van de installatie betekent het leeg laten lopen van het afgiftesysteem (radiatoren / vloerverwarming / convectoren). Het is de bedoeling dat je het water in het afgiftesysteem op het laagste punt uit de installatie laat lopen.

Automatische vulinrichting
Het automatische (bij)vulsysteem controleert de ingestelde druk op de installatie en vult bij wanneer nodig. Zodra dit te kort achter elkaar plaatsvindt, krijg je als klant een waarschuwing via de eTwist of de daarbij behorende app.

B

Boilervat
Een boilervat, ook wel een tapwaterboiler of voorraadboiler genoemd, is een vat gevuld met water, voorzien van verwarmingselementen. Via een warmtebron (indirect gestookt) of stroom of gas (direct gestookt) wordt het water verwarmd totdat u het gebruikt. Eigenlijk is het een warmwateropslagtank. Dit vat is extra geïsoleerd, zodat het water warm blijft.

Buitenvoeler
Een buitenvoeler is een van de cv-ketel onderdelen die buitenshuis geplaatst wordt. Het is een sensor die de buitentemperatuur meet en doorgeeft aan de cv-thermostaat. Die neemt de buitentemperatuur mee in het berekenen van het verwarmen van je woning. Dit heet een 'weersafhankelijke regeling'.

Bypass ventiel
Een drukverschilregelaar, ook wel bypass genoemd, voorkomt een ongewenst grote stijging van de druk in de leidingen. De toepassing van een bypass ventiel is vooral aan te bevelen bij een combinatie vloerverwarming aangesloten op een HR-ketel of bij een cv-installatie met zoneregeling en weersafhankelijke regeling.

C

Capaciteit cv-ketel
De capaciteit - ook wel het vermogen genoemd - van een cv-ketel druk je uit in kilowatt (kW). Dit is een maat voor de hoeveelheid warmte die een ketel kan leveren. Als het vermogen te klein is, kan het moeilijk worden om een woning te verwarmen. Het is belangrijk de capaciteit minimaal gelijk is aan de capaciteit van het afgiftesysteem (radiatoren / vloerverwarming).

CO2-uitstoot
CO2 is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is, maar waarvan de hoeveelheid de afgelopen 150 jaar flink is toegenomen. Vooral als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden ontstaat er CO2. CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas, de uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu.

Combiketel
Een combiketel is een cv-ketel die zowel voorziet in het verwarmen van de woning als in het bereiden van tapwater. Er is dan dus geen aparte boiler of geiser nodig zoals vroeger vaak het geval was.

Concentrische rookgasafvoer
Met een concentrisch rookgasafvoersysteem heeft u een gecombineerde luchttoevoer en rookgasafvoersysteem in één. Dit systeem is een pijp-in-pijp principe, er zit om de rookgaspijp een grotere pijp voor de luchttoevoer. De binnenbuis voert de rookgassen naar buiten en de verbrandingsluchttoevoer komt naar binnen door de buitenbuis. De verbrandingsluchttoevoer en afvoergassen stromen dus niet door dezelfde buis.

Condenserende ketels
Een gascondensatieketel is een energiezuinige ketel op gas. Deze condenserende ketel wint warmte terug van zijn eigen rookgassen. In de gassen zit waterdamp die bruikbare energie bevat. Deze warmte kan opnieuw gebruikt worden voor de verwarming van je huis. HR-ketels zijn standaard condenserende cv-ketels

CV-installatie
CV-installatie is de afkorting voor centrale verwarmingsinstallatie is een verwarmingssysteem, waarbij de warmte die nodig is voor de verwarming van de ruimtes van een gebouw, centraal wordt opgewekt en met behulp van een warmtebron wordt overgebracht naar het afgiftesysteem in deze ruimtes.

CV-onderhoud
Bij het onderhouden van de cv-ketel worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Controle expansievat, controle waterdruk/ manometer, controleren ionisatiestroom, inspectie rookgasafvoer, reinigen Sifon, reinigen warmtewisselaar, gasmeting, CO meting en controle op gasdichtheid. Het periodiek uitvoeren van deze werkzaamheden is essentieel voor veilige werking en een lang levensduur van de ketel. Zie hier de abonnementen die Warmland kan aanbieden voor uw Remeha ketel.

D

Debiet
Debiet, ook wel volumestroom genoemd, geeft aan hoeveel water per uur de pomp door de cv-installatie pompt. Deze grootheid wordt uitgedrukt in liter per uur (l/h) of kubieke meter per uur (m3/h)

Doorstroom cv-ketel
Deze cv-ketels maken pas warm water als dat nodig is. Oudere combiketels hebben soms een inwendige boiler met een kleine voorraad warm water, zodat je niet op warm water hoeft te wachten als je de kraan open draait. Tegenwoordig produceren de doorstroom toestellen zo snel warm water dat een inwendige boiler meestal niet nodig is. Kijk hier welke doorstroom cv-ketels Warmland kan leveren en monteren.

E

Expansievat
Een expansievat, soms ook wel een drukvat genoemd, regelt de drukverschillen die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen van het water in het afgiftesysteem een cv-installatie.

G

Gaskeurlabel CW
Met het Gaskeur CW label (Comfort WarmWater) wordt aangegeven hoe de cv ketel presteert op het gebied van warmwater. Een cv-ketel kan klasse 1 t/m 6 krijgen. Hoe hoger de CW-klasse van de verwarmingsketel, hoe beter het comfort voor de warmwatervoorziening.

Gaskeurlabel HR107
Gaskeurmerk HR107 is de hoogst mogelijke rendementsklasse (107%). Dit betekent dat het toestel energiezuinig is, hetgeen lagere energiekosten met zich meebrengt en milieuvriendelijker is. Moderne cv-ketels moeten verplicht voorzien zijn van gaskeurlabel SV.

Gaskeurlabel HRww
Gaskeurlabel HRww staat voor Hoog rendement warm water. Dit houdt in dat een combiketel op een efficiënte en extra zuinige manier warm water produceert, dit betekent minder verspilling van energie en water. Moderne cv-ketels moeten verplicht voorzien zijn van gaskeurlabel HRww.

Gaskeurlabel NZ
Gaskeurlabel NZ staat voor naverwarming zonneboiler. Het gaskeurmerk voor cv-toestellen die geschikt zijn om als naverwarmer voor een zonneboilersysteem te functioneren. Dit betekent dat wanneer het water door een zonneboiler niet genoeg verwarmd is, een ketel met dit label kan naverwarmen tot de gewenste temperatuur.

Gaskeurlabel SV
Schone Verbranding. Gaskeurmerk voor toestellen met een minimale uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen. Moderne cv-ketels moeten verplicht voorzien zijn van gaskeurlabel SV.

H

HR ketel (hoog rendement)
Wanneer minimaal 100% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, is er sprake van een Hoog Rendement. HR-toestellen kunnen meer dan honderd procent rendement halen, omdat ze warmte gebruiken uit de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met een reguliere cv-ketel. Een hybride warmtepomp beschikt over een binnen- en een buitenunit. De binnenunit is een kastje dat naast de cv-ketel komt te hangen. De buitenunit van de warmtepomp staat in de buitenlucht. Kijk hier welke hybride warmtepomp Warmland kan leveren en monteren.

L

LTV (lage temperatuur verwarming)
Lage temperatuurverwarming (LTV) is een verwarmingstechniek waarbij de temperatuur van het water dat gaat naar de radiatoren, vloerverwarming of wandverwarming veel lager is dan dat van een gewone centrale verwarming. De aanvoertemperatuur van het water bij een lage temperatuurverwarming is maximaal 55 graden, terwijl dit bij een standaard centrale verwarming met radiatoren kan oplopen tot wel 90 graden bij verouderde systemen. Door de lage watertemperatuur van een LTV installatie is veel minder gas nodig om uw woning te verwarmen. Dit scheelt enorm veel energiekosten en CO2 uitstoot.

Lucht/Water Warmtepomp
Een Lucht/water Warmtepomp bestaat uit een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en het binnendeel verwarmt de ruimte middels verwarmd water in het afgiftesysteem.

Luchttoevoer
Bij een gesloten cv ketel wordt buitenlucht naar de brander aangevoerd. Deze cv-ketel heeft naast de rookgasafvoer een ook een pijp voor luchttoevoer. Die luchttoevoer (de inlaat) is vaak in één pijp gecombineerd met rookgasafvoer (de uitlaat).

M

Modulerende cv-ketel
In tegenstelling tot een aan/uit cv-ketel kan een modulerende cv-ketel kan krachtig branden wanneer er veel warmtevraag is en zachtjes branden als er weinig warmtevraag is. De watertemperatuur in de cv-ketel blijft constant. Tegenwoordig zij alle cv-ketels modulerende toestellen.

Modulerende cv-pomp
Een modulerende cv-pomp past zijn pompkracht aan op de weerstand van de cv-installatie. Heeft de cv-installatie een grote weerstand, dan levert de pomp meer vermogen. Wanneer het niet nodig is dan spaart hij veel energie en regelt zijn vermogen terug en gaat minder hard pompen. Sinds 2015.

O

Ontsteker
Een ontsteker is een onderdeel van de cv-ketel dat zorgt voor het aanzetten van de brander van de cv-ketel. Oudere cv-ketels hadden net als een geiser een altijd brandende waakvlam die de brander kon ontsteken. Een elektronische ontsteking maakt de waakvlam overbodig. Er wordt door de ontsteker een klein vonkje gegeven, waardoor de brander van de cv-ketel aan gaat.

Open cv-ketel
Een open cv-ketel haalt de lucht uit de ruimte waar de ketel hangt in tegenstelling tot een gesloten cv-ketel die de lucht via een pijp uit de buitenlucht haalt. Tegenwoordig worden er geen open cv-ketels meer gemaakt.

OpenTherm
OpenTherm (OT) is de manier van communicatie tussen een thermostaat en de cv-ketel. Dit protocol zorgt er voor dat de ketel gaat moduleren (gelijkmatig verwarmen) op basis van de huidige en de gewenste temperatuur door het brander harder en zachter te laten branden. Dit is een verbetering ten opzichte van aan/uit thermostaten. Deze geven de ketel opdracht geven om op voluit te gaan branden tot deze op de retour temperatuur gaat moduleren.

P

Pompschakelaar
De meeste vloerverwarmingsverdelers hebben een circulatiepomp. Een pompschakelaar schakelt de circulatiepomp uit als de cv-ketel geen warmte levert. Daarmee kun je flink besparen op uw energierekening. Warmland adviseert altijd een pompschakelaar te plaatsen

R

Radiatorkraan
Met een radiatorkraan wordt de aanvoer van het warme water van de cv-ketel naar een radiator geregeld.

Retourtemperatuur
De retourtemperatuur is de temperatuur van het water in het buizensysteem nadat warmte is afgegeven aan het gesloten afgiftesysteem en retour gaat naar de cv-ketel.

S

Sifon
Een sifon functioneert als stankafsluiter om geuren te voorkomen, dit komt doordat er water wordt vastgehouden in de sifon waardoor en geen lucht doorheen kan komen. Een Sifon wordt ook wel eens een zwanenhals of een waterslot

Solo cv-ketel
Een solo cv-ketel is een verwarmingsketel die alleen het huis kan verwarmen. Hij voert dus in principe één taak uit, vandaar de naam “solo”. Dit in tegenstelling tot een combiketel. Het is met een Solo ketel wel mogelijk om een extern boilervat te verwarmen.

Standby-vermogen
De cv-ketel houdt een kleine hoeveelheid warm water achter de hand (stand-by) om snel warm water uit de kraan te kunnen leveren, we noemen dit ook wel de comfort stand. Het is ook mogelijk de cv-ketel in de ECO stand te zetten. Dat levert een besparing op ongeveer 40 kuub gas per maand.

T

Thermostaat
Met een thermostaat kunt je de temperatuur in huis regelen. U kunt de temperatuur lager of hoger zetten. De thermostaat zorgt ervoor dat de cv-ketel aan gaat als het te koud wordt en uitgaat als de gewenste temperatuur bereikt is. Met klokthermostaten is het mogelijk om een weekprogramma in te stellen zodat de ketel automatische aan en uitgaat op vastgezette tijdstippen. Tegenwoordig zijn er ook (slimme) thermostaten welke het verbruik van de ketel bijhouden en op afstand te bedienen zijn. Kijk hier voor de thermostaten die Warmland kan aanbieden.

V

Vermogen
Het vermogen wordt ook wel de capaciteit genoemd, van een cv-ketel druk je uit in kilowatt (kW). Dit is een maat voor de hoeveelheid warmte die een ketel kan leveren. Als het vermogen te klein is, kan het moeilijk worden om een woning te verwarmen. Het is belangrijk de capaciteit minimaal gelijk is aan de capaciteit van het afgiftesysteem (radiatoren / vloerverwarming).

Vloerverwarming
Vloerverwarming is het verwarmen van een ruimte door middel van warm water dat door buizen stroomt onder de vloer. Het warme water wordt vanaf de warmtebron door buizen gepompt waardoor het vloeroppervlak opwarmt. Het is middels vloerverwarming mogelijk om met een lagere temperatuur te stoken dan met radiatoren, omdat een ruimte constant verwarmt wordt. Om die reden wordt deze constante verwarming ook wel lage temperatuur verwarming (LTV) genoemd. Bij vloerverwarming kunt u zelfs met een watertemperatuur van 30-50 graden een ruimte verwarmen. Kijk hier welke vormen van vloerverwarming Warmland kan aanleggen.

Voorraadboiler
Een boilervat is een vat gevuld met water, voorzien van verwarmingselementen. Via een warmtebron (indirect gestookt) of stroom of gas (direct gestookt) wordt het water verwarmd totdat u het gebruikt. Eigenlijk is het een warmwateropslagtank. Dit vat is extra geïsoleerd, zodat het water warm blijft.

VR-ketel
Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van “Verbeterd Rendement” (VR). Sinds 2015 mogen er geen VR-ketels meer worden verkocht aan particulieren in Nederland.

Vuilafscheider
In een cv-installatie kunnen vuildeeltjes voor. Een vuilafscheider verwijdert vuildeeltjes uit het installatiewater. Die vuildeeltjes – hoe klein ook – kunnen problemen veroorzaken in een cv-installatie, bijvoorbeeld de pomp kan beschadigen. Vuilafscheiders worden geplaatst in de retourleiding van een cv-systeem en filteren vuil uit het systeem. Warmland werkt met Flamco vuilafscheiders maar kan desgewenst ook andere merken leveren en monteren.

W

Warmtepomp
Een warmtepomp een apparaat dat energie uit lucht of grondwater verplaatst en met elektriciteit omzet in energie die de woning kan verwarmen. Een warmtepomp beschikt over een binnen- en een buitenunit Het is alleen mogelijk om met lage temperatuur te verwarmen. Het afgiftesysteem in te verwarmen ruimte(n) moet daarom vloerverwarming of LTV radiatoren zijn. Kijk hier welke warmtepompen Warmland kan leveren en monteren.

Warmtewisselaar
De warmtewisselaar in de cv-ketel zorgt ervoor dat het water in de cv-ketel door middel van brandend gas snel verwarmd wordt. In sommige combiketels wordt niet alleen cv water verwarmd maar ook het tapwater.

Weersafhankelijke regeling
De thermostaat bij een weersafhankelijke regeling staat in verbinding en een buitenvoeler die zoals de naam vermoed buiten gemonteerd word en de buitentemperatuur meet. Hierdoor weet de cv-ketel wanner de temperatuur is bereikt waarbij warmte gevraagd mag worden.