U komt een term tegen waar u niet mee bekend bent? Wij van Warmland proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken. Heeft u alsnog vragen voor ons team van specialisten? Neemt u dan contact met ons op.

Warmtepomp Begrippenlijst

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 50 namen op deze lijst
A

A-klasse energie-efficiëntie
Een warmtepomp met A-klasse energie-efficiëntie heeft de hoogste efficiëntie en is zeer energiezuinig.

B

Binnendeel
Het binnendeel van een warmtepomp is het deel dat zich binnen de woning bevindt en de warmte naar de verwarmingssystemen distribueert.

Bivalent schakelpunt
Het bivalent schakelpunt is het punt waarop de warmtepomp overschakelt naar een andere verwarmingsbron, zoals een ketel, om aan de warmtevraag te voldoen.

Bivalent systeem
Een bivalent systeem combineert een warmtepomp met een ander verwarmingssysteem, zoals een traditionele ketel, voor extra verwarmingsvermogen wanneer dat nodig is.

Buffervat
Een buffervat is een opslagtank voor warm water dat door de warmtepomp wordt geproduceerd. Het zorgt voor een constante watertemperatuur en verbetert de efficiëntie.

Buitendeel
Het buitendeel van een warmtepomp is het deel dat zich buiten de woning bevindt en warmte uit de omgeving haalt.

C

Cascadeopstelling
Een cascadeopstelling omvat meerdere warmtepompen die samenwerken om aan de warmtevraag te voldoen. Dit is handig voor grote gebouwen of complexe systemen.

Coëfficiënt of Performance (COP)
De Coëfficiënt of Performance is een maatstaf voor de efficiëntie van een warmtepomp, uitgedrukt als de verhouding tussen de geleverde warmte en het verbruikte elektrische vermogen.

Compressietechnologie
Compressietechnologie is het proces waarbij een warmtepomp koelmiddel comprimeert, waardoor de temperatuur stijgt voordat het wordt gebruikt om warmte te leveren.

Condensor
De condensor is het deel van de warmtepomp waarin het verdampte koelmiddel weer condenseert en warmte afgeeft aan de verwarmingssystemen.

COP-verhouding:
De COP-verhouding is de verhouding tussen de geleverde warmte en het verbruikte elektrische vermogen, een belangrijke maatstaf voor de efficiëntie van een warmtepomp.

D

Dauwpunttemperatuur
De dauwpunttemperatuur is het punt waarbij lucht verzadigd is met vocht en condensatie optreedt. Het kan van invloed zijn op de werking van de warmtepomp.

E

Energielabel
Het energielabel geeft de energie-efficiëntie van een apparaat, zoals een warmtepomp, aan op een schaal van A tot G, waarbij A de meest efficiënte classificatie is.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
Energieprestatiecoëfficiënt is een maatstaf voor de energie-efficiëntie van een woning en de systemen die worden gebruikt, zoals de warmtepomp.

G

Geluidsniveau
Het geluidsniveau van een warmtepomp is de hoeveelheid geluid die deze produceert tijdens bedrijf. Het wordt gemeten in decibel (dB). Een lager geluidsniveau is wenselijk voor comfort.

Geothermie
Geothermie is de technologie waarbij warmte uit de aarde wordt gehaald om te verwarmen. Het is een duurzame en efficiënte bron van warmte.

Grond-water warmtepomp
Een grond-water warmtepomp haalt warmte uit de grond en gebruikt deze om water te verwarmen voor verwarming.

H

Hybride ketel
Een hybride ketel is een verwarmingssysteem dat zowel een traditionele ketel als een warmtepomp omvat, waardoor flexibiliteit en efficiëntie worden geboden.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp combineert een warmtepomp met een traditionele verwarmingsketel voor flexibiliteit en efficiëntie.

Hydraulische aansluiting
De hydraulische aansluiting verwijst naar de leidingen en aansluitingen die warm water van de warmtepomp naar de verwarmingssystemen in de woning transporteren.

Hydromodule
De hydromodule is een onderdeel van de warmtepomp die het warme water voor de verwarming levert. Het is een belangrijk onderdeel voor de warmteafgifte.

I

Inblaastemperatuur
De inblaastemperatuur is de temperatuur van de lucht die door de warmtepomp in de woning wordt geblazen. Deze moet comfortabel zijn en voldoen aan de gewenste temperatuur.

Inregeling en optimalisatie
Inregeling en optimalisatie verwijzen naar het afstemmen en aanpassen van de warmtepomp en het verwarmingssysteem voor maximale efficiëntie en prestaties.

Internet of Things (IoT)
Het Internet of Things verwijst naar de connectiviteit van apparaten via het internet, waardoor gebruikers hun warmtepomp op afstand kunnen monitoren en bedienen.

Invertertechnologie
Invertertechnologie past de snelheid van de compressor aan om efficiëntie te verbeteren en temperatuurschommelingen te minimaliseren.

K

Koelen in de zomer
Sommige warmtepompen kunnen in de zomer ook koelen door het proces om te keren en warmte uit de binnenruimte af te voeren.

Koelmiddel
Het koelmiddel is een speciale vloeistof of gas die in de warmtepomp circuleert en warmte transporteert tussen de verdamper en de condensor.

Koudemiddelcircuit
Het koudemiddelcircuit is het systeem van leidingen en componenten waarin het koelmiddel circuleert en warmte transporteert.

L

Legionellabeheer
Legionellabeheer is een belangrijk aspect van het systeem om te voorkomen dat schadelijke bacteriën groeien in het warmwatersysteem.

Lucht-water warmtepomp
Een lucht-water warmtepomp haalt warmte uit de lucht en levert deze aan een watercircuit voor verwarming.

Luchtbehandelingsunit
Een luchtbehandelingsunit is een apparaat dat de luchtkwaliteit regelt en kan worden geïntegreerd met een warmtepomp om ventilatie en luchtverwarming te bieden.

M

Modulerende warmtepomp
Een modulerende warmtepomp kan zijn vermogen variëren om zich aan te passen aan de warmtevraag. Dit zorgt voor nauwkeurige temperatuurregeling en energiebesparing.

Monoblock warmtepomp
Een monoblock warmtepomp heeft het verdamper- en condensorgedeelte in één behuizing.

O

Opgenomen vermogen
Het opgenomen vermogen is de hoeveelheid elektrische energie die de warmtepomp nodig heeft om te functioneren.

Oververhitting
Oververhitting verwijst naar het verschil tussen de temperatuur van het koelmiddel en de gewenste temperatuur. Het kan invloed hebben op de efficiëntie van het systeem.

P

PVT-panelen
PVT-panelen combineren zonnepanelen en thermische zonne-energiecollectoren om zowel elektriciteit als warmte te genereren. Ze kunnen worden geïntegreerd met een warmtepomp.

R

Rendement
Het rendement van een warmtepomp geeft aan hoe efficiënt deze warmte kan leveren in vergelijking met de energie die wordt verbruikt. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage.

S

Seasonal Performance Factor (SPF)
De Seasonal Performance Factor is een maatstaf voor de seizoensgebonden efficiëntie van een warmtepomp, rekening houdend met variërende temperaturen gedurende het jaar.

Smart Grid compatibiliteit
Een warmtepomp met smart grid compatibiliteit kan communiceren met een slim elektriciteitsnetwerk om elektriciteit op de meest kosteneffectieve momenten te gebruiken.

Split warmtepomp
Een split warmtepomp heeft afzonderlijke eenheden voor het buitendeel en het binnendeel, verbonden door leidingen.

T

Thermische zonne-energie
Thermische zonne-energie verwijst naar het gebruik van zonnecollectoren om zonnewarmte te verzamelen en te gebruiken voor verwarmingstoepassingen.

Toerentalregeling
Toerentalregeling verwijst naar de aanpassing van de snelheid van de compressor in de warmtepomp om de efficiëntie te optimaliseren en energie te besparen.

V

Verdamper
De verdamper is het deel van de warmtepomp waarin het koelmiddel verdampt en warmte uit de omgeving opneemt.

Vorstbeveiliging
Vorstbeveiliging beschermt een warmtepomp tegen bevriezing bij lage temperaturen. Het voorkomt schade aan het systeem en zorgt ervoor dat het efficiënt blijft werken.

W

Warmtepomp
Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de omgeving haalt en deze op een efficiënte manier gebruikt om een ruimte te verwarmen.

Warmtepomppanelen
Warmtepomppanelen zijn zonnepanelen die speciaal zijn ontworpen om elektriciteit te leveren voor de warmtepomp.

Warmwaterboiler
Een warmwaterboiler slaat warm water op dat wordt geproduceerd door de warmtepomp en zorgt voor voldoende warm water in het huishouden.

Water-water warmtepomp
Een water-water warmtepomp haalt warmte uit een waterbron, zoals een meer of rivier, en gebruikt deze voor verwarming.

Z

Zoneregeling
Zoneregeling is een systeem waarmee verschillende delen van een huis afzonderlijk kunnen worden verwarmd of gekoeld, waardoor energie wordt bespaard.

Zonne-energie integratie
Zonne-energie kan worden geïntegreerd met een warmtepomp om de energie-efficiëntie te verbeteren. Zonnepanelen kunnen elektriciteit leveren voor de warmtepomp.